Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Disertační práce

Vnější dimenze energetické politiky Evropské unie - Evropská komise jako policy entrepreneur

The External Dimension of the EU Energy Policy - the European Commission as a policy entrepreneur
Anotace:
Disertační práce se soustředí na roli, kterou zaujímá Evropská komise v procesu vytváření vnější dimenze evropské energetické politiky. Práce se zaměřuje na analýzu vývoje mocenské pozice mezi členskými zeměmi a Evropskou komisí. Pro dosažení cíle práce využívá autorka modelu Johna W. Kingdona a jeho teorie více proudů.
Abstract:
The dissertation thesis examines the role of the European Commission in the process of the European Union's Common Energy Policy. The main attention is focused on its external dimension. As a main research tool, the Kingdon´s Multiple Streams Theory is used.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: Vladimír Bilčík, M.Phil., PhD., Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií