Gabriela PLEVOVÁ

Diplomová práce

Nabídka a realizace sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel na příkladu města Bílovec

An offer and provision of social housing for low-income class on the example of the town of Bílovec
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na nabídku a realizaci sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel na příkladu města Bílovec. Jejím hlavním cílem je zjistit postoj zástupců obce k řešení problematiky sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel a způsob, jak by měla být řešena otázka sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ve městě Bílovec. Obecná část diplomové práce představuje …více
Abstract:
The thesis is focused on an offer and provision of social housing for low-income class on the example of the town of Bílovec. The thesis main aim is to find out the mindset of the representatives of the municipality's that are involved in solving the issue of social housing for low-income groups of people living in Bílovec. The general part of the thesis represents the theoretic basis. It includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLEVOVÁ, Gabriela. Nabídka a realizace sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel na příkladu města Bílovec. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií