Bc. Marie Vachoušková

Diplomová práce

Státní podpora exportu - finanční produkty, druhy a způsob jejich využití, subjekty, které je poskytují

State Support of Export - Types and Application of Financial Products, Credit Grantors
Anotace:
V této práci se zabývám státní podporou exportu v ČR, konkrétními nástroji státní podpory, finančními produkty pod státní podporou a subjekty, které tyto produkty poskytují. ČR poskytuje státní podporu exportu v souladu s mezinárodními dohodami, kterými je vázána a z dalších právních předpisů ČR. Vládní politika vychází z Exportní strategie České republiky 2012 – 2020. Mezi nástroje státní podpory …více
Abstract:
In this thesis I deal with state support of exports in the Czech Republic, specific State aid instruments, financial products and support under state entities that provide these products. Czech Republic provides state support for export in accordance with international agreements to which it is bound and other laws of the Czech Republic. Government policy is based on the Export Strategy of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Iveta Horníčková, MBA
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní