Jan Bednář

Bakalářská práce

Podnikatelský plán v oblasti e-commerce pobyt ve tmě

Business plan for dark therapy
Anotace:
Tento podnikatelský plán se zabývá službou pro pobyt ve tmě. Cílem práce je zjistit, zdali daný podnikatelský plán je realizovatelný za podmínky návratnosti vložených prostředků do 5 let. Dále podnikatelský plán řeší výzkumné otázky:Jaký bude počáteční vstupní kapitál k realizaci podnikatelské plánu? Jaké jsou vyhlídky na zisk v 1./2./3./4./5. roce? Jaká jsou rizika celého podnikatelského plánu? Jaká …více
Abstract:
This business plan deals with a dark therapy. The aim of this work is to find out whether the given business plan is feasible under the condition of investment return within 5 years. Furthermore, the business plan addresses research questions: What will be the initial input capital to implement the business plan? What are the prospects for profit in 1./2./3./4./5. year? What are the risks of the entire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2020
  • Vedoucí: Jitka Volfová
  • Oponent: Vladimíra Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78756

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Manažer obchodu