Josef Žák

Diplomová práce

Fiddle music - úloha houslí v americké lidové hudbě

Fiddle music - the Role of Violin in the American Folk Music

Anotace:
V této práci pojednávám o nezastupitelné úloze houslí v americké country music. Zybývám se jednotlivými styly fiddle music : old-time, bluegrass, Irish & Scottish, French-Canadien, Texas contest style, Western swing a o moderních stylech . Zmiňuji se o nejvýznamnějších fiddle music. Touto prací chci přiblížit toto nepříliš známé téma a vyzdvihnout některé přínosné vlivy tohoto hudebního odvětví na …více
Abstract:
My thesis treats the fiddling as the fundament of the Country music. I write about various styles of the fiddle music : old-time music, bluegrass, Irish & Scottish fiddling, French-Canadien style, Texas contest style, Western swing, and about the great fiddlers. I think this dissertation could be an inspiration for violinists in the Czech Republic because this genre of music is not very known there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: Ivan Štraus
  • Oponent: Jindřich Pazdera, Pavel Hůla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Housle

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.