Bc. Miroslav Svoboda

Bakalářská práce

Dopravní výchova a výuka v autoškolách a vliv jejich výuky na snížení dopravní nehodovosti mladých řidičů

Traffic education and driving school lessons and their impact on decrease in accident rates of young drivers.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dopravní politikou České republiky v oblasti dopravní nehodovosti, hlavními příčinami dopravních nehod a situací v oblasti dopravní výchovy dětí a mládeže. Další část je věnována současnému stavu autoškolství a požadavkům na pedagogickou kvalifikaci učitelů autoškol, pracovníků pro dopravní výchovu a zkušebních komisařů.
Abstract:
Abstract: The Bachelor thesis deals with traffic policy of the Czech Republic in the field of accident rates, main causes of traffic accidents and situations in traffic education of children and teenagers. The second part focuses on the current condition of driving education in general and on pedagogical requirements for driving school teachers, traffic education workers and for traffic commissioners …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování