Bc. Štěpánka Jermanová

Diplomová práce

Insolvenční řízení z pohledu celního úřadu

Insolvency Proceedings from the Customs Authority's Point of View
Anotace:
Cílem této práce je zhodnocení možností a způsobů vymáhání nedoplatků celními úřady v rámci insolvenčního řízení, zaměření se na peněžitá plnění spravovaná celními úřady a dále na postavení celních úřadů v tomto řízení. Cílem práce je také poukázat na problémy, se kterými se celní úřady při přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení potýkají, zejména při souběhu řízení exekučního s řízením insolvenčním …více
Abstract:
This thesis deals with means and ways of enforcing arrears by customs within managing insolvency proceedings. It is also focused on financial charging administrated by customs and the status of customs within managing insolvency. Furthermore, the aim of the thesis is to refer to problems arisen within claim registration into insolvency proceedings, primarily within combination of enforcement and insolvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta