Jan Liška

Bakalářská práce

Ocenění vybraného podniku a faktory ovlivňující hodnotu podniku

Valuation Of a Selected Company And Factors Influencing Its Value
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku oceňování vybrané společnosti podnikající v oblasti zprostředkování finančních produktů a finančního poradenství. Segment služeb je specifický svou nehmatatelností, proto je i cílem této práce použít běžné metody oceňování pro malý podnik a určit faktory, které mají významný vliv na hodnotu podniku.
Abstract:
This work focused on the issue of the valuation of the selected company involved in brokering financial products and financial advice. The services segment is specific in its intangibility, so the aim of this work is to use common valuation methods for a small business and identify factors that have a significant impact on the value of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
  • Oponent: Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.