Bc. Andrea Machurová

Diplomová práce

Zaměstnanecké benefity v organizacích veřejného sektoru

Employee benefits in public sector organizations
Anotace:
Cílem této diplomové práce s názvem „Zaměstnanecké benefity v organizacích veřejného sektoru“ bylo zjistit, jaké zaměstnanecké benefity poskytují organizace vybrané oblasti veřejného sektoru svým pracovníkům a nakolik poskytované benefity odpovídají potřebám a preferencím pracovníků dané oblasti veřejného sektoru. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky odměňování pracovníků zaměstnaneckými …více
Abstract:
The aim of this thesis called ´Employee Benefits in Public Sector Organizations´ was to find out what employee benefits are provided by organizations of the selected area of the public sector to their employees and whether the set of provided employee benefits corresponds to the needs and preferences of employees in the given area of the public sector. The theoretical part deals with the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
  • Oponent: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta