Mgr. Petra Zemánková, Ph.D.

Doctoral thesis

Behavioural aspects and neural substrates of neuropsychiatric disorders with emphasis on social cognition

Behavioural aspects and neural substrates of neuropsychiatric disorders with emphasis on social cognition
Anotácia:
Parkinsonova nemoc (PN), cervikální dystonie (CD) a schizofrenie (SCH) se jeví jako komplexní onemocnění mozkových sítí, u kterých abnormální aktivita v rámci síťové konektivity zásadně narušuje motorické, senzorické, kognitivní, afektivní i sociální funkce. V dizertační práci se zaměřujeme na neuropsychiatrické aspekty daných onemocnění, což jsou symptomy spadající do takzvané „šedé zóny“ mezi neurologií …viac
Abstract:
Parkinson’s disease (PD), cervical dystonia (CD), and schizophrenia (SCH) emerge as complex network disorders, in which abnormal activity within brain network connectivity strongly affects motor, sensory, cognitive, affective, and social functions. In the thesis neuropsychiatric features - symptoms which lie in the “grey zone” between neurology and psychiatry, of the three disorders are investigated …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., prof. Zvezdan Pirtošek, M.D., Ph.D., prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
Neuroscience (4-years) / Neuroscience