Bc. Andrea Leflerová

Bakalářská práce

Školství v Ivančicích na přelomu 19. a 20. století

Education in Ivančice at the turn of the 19th and 20th centuries
Anotace:
Tato bakalářská práce je koncipována do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na rakouské školství za vlády Marie Terezie a Josefa II. a následně je popsáno rakouské školství po roce 1848. Mimo jiné jsou nastíněny vztahy mezi Čechy a Němci v českých zemích v 19. století. Druhá část popisuje školství v Ivančicích v 18. a 19. století a boj o převzetí německé soukromé školy do veřejné správy v Ivančicích …více
Abstract:
The bachelor thesis is devided into two main parts. The first one deals with the austrian educational system under the reign of Marie Terezie and Josef II and then with austrian education system after year 1848. Moreover in this bachelor thesis are outlined relationships between Czechs and Germans in Czech lands in 19th century. The second part describes the educational system of Ivančice in 18th and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta