Theses 

Připravenost bankovního sektoru na zavedení eura v ČR – Ing. Kateřina Nerudová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Kateřina Nerudová

Diplomová práce

Připravenost bankovního sektoru na zavedení eura v ČR

Readiness of banking sector for euro implementation in Czech Republic

Anotace: Diplomová práce pojednává o teoretické a praktické připravenosti ekonomiky na přijetí eura, hodnotí reálnou připravenost České Republiky, plnění Maastrichtských kritérií a ekonomické sladění ČR s eurozónou. Práce se věnuje také Národnímu plánu zavedení eura v České republice. Cílem práce bylo na základě zkušeností se zavedením eura na Slovensku odhadnout reálné dopady přijetí eura na českou komerční banku (ČSOB).

Abstract: This thesis discusses theoretical and practical economic preparation for euro implementation with focus on Nominal and Real Convergence of the Czech Republic. The National plan of euro implementation in the Czech Republic was analyzed as well. The aim of this thesis was estimation of real impact of euro implementation in commercial bank (ČSOB) in terms of euro implementation in Slovak Republic.

Klíčová slova: Euro, Eurozóna, Maastrichtská kritéria, Národní plán zavedení eura, bankovní sektor a euro.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Černíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz