Lukáš Noskovič

Bakalářská práce

Spolupráce mezi obecní policí a policií české republiky při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku

Cooperation between the Municipal Police and the Police of the Czech Republic in providing local public order matters
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci problémů spolupráce mezi obecní policií a Policií České republiky při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku s důrazem kladeným na institut koordinačních dohod. V této práci jsou představeny subjekty spolupráce s cílem popsat a zhodnotit okruhy a formy spolupráce. Práce se zabývá zhodnocením současného stavu spolupráce Policie České republiky …více
Abstract:
Abstract and keywords. Abstract. Bachelor thesis is focused on identification of problems of cooperation between municipal police and Police of Czech republic in ensuring local public order matters with an emphasis on the institute of coordination agreements. In this bachelor thesis are presented subjects of cooperation with the aim to describe and evaluate areas and forms of cooperation. The bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS