Kristýna ČÁPOVÁ

Bakalářská práce

Sborový zpěv jako volnočasová aktivita v Domově pro seniory Krásné Březno

Choir singing as a free time activity in the senior house in Krasne Brezno
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na volný čas seniorů, jejich volnočasové aktivity, ale především na sborový zpěv ve zvolené příspěvkové organizaci Domov pro seniory Krásné Březno. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část definuje pojmy, jakými jsou volný čas, životní styl a volnočasové aktivity seniorů. Je zde krátce popsána zvolená příspěvková organizace, dále pak …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the leisure time of seniors, free-time activities, and chiefly on choir singing at the chosen funded organisation Seniors Home Krásné Březno. The work is divided into two parts: theoretical and research. The theoretical part defines terms such as leisure time, lifestyle and free-time activities of seniors. It briefly describes the chosen funded organisation, then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÁPOVÁ, Kristýna. Sborový zpěv jako volnočasová aktivita v Domově pro seniory Krásné Březno. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / HV NJ se zaměřením na vzdělávání