Bc. Tomáš Jurka

Bachelor's thesis

Interakce proteinu HSF1 s DNA

HSF1 protein interaction with DNA
Anotácia:
HSF1 (heat shock transcription factor 1) je transkripční faktor kódovaný stejnojmenným genem. Jeho hlavní role je aktivace exprese genů kódujících proteiny teplotního šoku (heat shock proteins), chaperonů chránících buňky před stresem, jako jsou zvýšená teplota, volné kyslíkové radikály, hypoxie nebo látky poškozující proteinovou homeostázu. Ve funkci HSF1 hrají roli posttranslační modifikace, zejména …viac
Abstract:
HSF1 is a transcription factor coded by a gene of the same name. Its main role is the activation of transcription of heat shock proteins, chaperones protecting cells from stress, such as increased temperature, free oxygen radicals, hypoxia and other protein damaging substances. For the functioning of HSF1 posttranslational modifications like phosphorylation, acetylation and sumoylation are important …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Hároniková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta