Bc. Robert Částa

Diplomová práce

Tvorba grafikonu vlakové dopravy na konkrétní výluku provozu části trati

Creating train schedule for concreate train traffic closure part of the track
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi konstrukce výlukového jízdního řádu pro danou trať. Součástí práce je analýza nové směrnice SŽDC SM124 pro zjišťování kapacity. Dále se jedná o navržení nákresných výlukových jízdních řádů a výpočet kapacity.
Abstract:
The diploma thesis deal with possibility konstruction exclusion railroad timetable for particular track section. This diploma included the analysis the new guideline SŽDC SM124 for capacity determination. Further this is about creation exclusion railroad graphic and capacity calculation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Částa, Robert. Tvorba grafikonu vlakové dopravy na konkrétní výluku provozu části trati. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy