BcA. Daniel Kompas

Diplomová práce

Prostorový zvuk pro potřeby virtuální reality v audiovizuálních dílech

1. Theoretical Part: Spatial Sound for the needs of Virtual Reality in Audiovisual Works (prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.) 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 20 min., Sound Composition (prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.)
Anotace:
Práce je zaměřena především na trend 360° děl, který v audiovizuálním průmyslu v současnosti vzrůstá, ale lehce se dotýká i možné budoucí transformace ve virtuální realitu. Na tuto problematiku se dívá z hlediska mistra zvuku. Nejprve stručně shrnuje historii a vývoj prostorového 3D zvuku. Dále vysvětluje teoretické základy nejužívanějších metod, které jsou pro tento účel navrženy, včetně formátů či …více
Abstract:
This thesis is focused on the trend of 360° audiovisual works, which has been growing in the audiovisual industry in recent years, but it mentions the industry's potential future transform into virtual reality as well. The thesis is looking into this issue from the point of view of a sound engineer. First, it briefly summarizes the history and progress of 3D spatial sound. Next, it explains the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kompas, Daniel. Prostorový zvuk pro potřeby virtuální reality v audiovizuálních dílech. Zlín, 2018. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba

Práce na příbuzné téma