Bc. Šárka Černá

Diplomová práce

Edukace žáků 2. stupně běžných základních škol o rizicích kyberprostoru v okrese Opava

Education of pupils of the 2nd grade of the common basic schools about the risks of cyberspace in the district of Opava
Anotace:
Diplomová práce pojednává o edukaci žáku na základní škole v oblasti kyberprostoru. Teoretická část se zabývá možnými rizikovými jevy, se kterými se dospívající může setkat na internetu a je obohacená tím, na které instituce se dítě může obrátit v případě problémů. Dále hovoří o tom, jak jsou děti informování o možných rizicích kyberprostoru svými učiteli a svými rodiči. Praktická část je sestavená …více
Abstract:
The thesis discusses education of schoolchildren in cyberspace at the primary school. The theoretical part deals with potential risk phenomena that a teenager can meet on the Internet and it is enriched by such institutions the child can contact in the event of problems. The thesis also discusses how children are informed by their teachers and parents about the potential risks of cyberspace. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jv1hx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Juříčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika