Theses 

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů – BcA. Klára Chotěnovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství

BcA. Klára Chotěnovská

Diplomová práce

Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů

Risk management within the organization of music festivals

Anotace: Diplomová práce s názvem „Řízení rizik v rámci organizace hudebních festivalů“, mapuje prostředí českých hudebních festivalů a zkoumá míru zakomponování risk managementu do jejich organizace. V úvodních částech práce jsou popsány teoretické pojmy z oblasti event a risk managementu a je zdůvodněna potřebnost zapojení řízení rizik do organizace kulturních eventů. Kvalitativní mapování představuje nejrizikovější typy hudebních festivalů a ty jsou poté blíže zkoumány na základě výzkumného šetření, které odhaluje míru zapojení praktik risk managementu do jejich organizace. Na základě výsledků provedeného výzkumu jsou definována doporučení k efektivnímu řízení rizik hudebních festivalů.

Abstract: This thesis called „Risk management within the organization of music festivals“ maps the environment of music festivals in Czech Republic and investigates how much risk management is included in their organization. Theoretical terms from event and risk management field are described and necessity to involve risk management in cultural events organization is explained in introductory chapters of the thesis. Qualitative mapping presents types of music festivals with the biggest potential risk which are more closely examined, based on an investigation which reveals how much risk management processes are engaged into their organization. Recommendations for a more effective risk management of music festivals are made according to examination results.

Klíčová slova: Řízení rizik, projektový management, event management, hudební festivaly moderní hudby

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ze270/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz