Bc. Tomáš Lukáč

Diplomová práce

Deadpool - Anti-Hero, Trickster, Both, Neither?

Deadpool - Anti-Hero, Trickster, Both, Neither?
Anotace:
Cílem této diplomové práce je poskytnout bližší pohled na mytologickú postavu šprýmaře. Práce také nabízí popis severského boha Lokiho a komiksové postavy Deadpoola. Práce pak zdůrazňuje jejich společné vlastnosti, aby bylo možné zjistit, zda je Deadpool šprýmař, nebo jenom antihrdina vykazující něktoré vlastnosti společné pro obě kategorie.
Abstract:
The aim of this master thesis is to provide a close look on tricksters - a mythological figure across the world. The thesis also offers a description of a Loki of Norse mythology and a comic book character of Deadpool. Then, the thesis highlights their common features in order to identify, whether Deadpool is a trickster, or just an antihero displaying some features common to both categories.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.