Bc. Miriama Halamčeková

Bakalářská práce

Neologismos na Música Rap Portuguesa

Neologisms in Portuguese Rap Music
Abstract:
The topic of this thesis is the incidence of neologisms in Portuguese rap music. In the theoretical part there is an explanation of methods of creation of neologisms, their meaning in the language and the difference from foreign words. There is also a history of rap music and its evolution in Portugal. The practical part of the thesis analyses various rap lyrics, explores the number of neologismos …více
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce je výskyt neologizmov v portugalských rapových piesňach. V teoretickej časti sú vysvetlené spôsoby tvorenia neologizmov, ich význam v jazyku a odlišnosť od cudzích slov. Je tu tiež opísaná história rapovej hudby a jej vývoj v Portugalsku. Praktická časť práce sa zaoberá analýzou jednotlivých rapových textov, skúma počet neologizmov v porovnaní s cudzími slovami, ich význam …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Metoděj Polášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Portugalský jazyk a literatura