Marie ŠIMICOVÁ

Bakalářská práce

Výskyt nemocí z povolání ve zdravotnických zařízeních

Occurrence of Occupational Diseases in Health Care Facilities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nemocemi z povolání ve zdravotnických zařízeních. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na nemoci z povolání, jejich uznávání a odškodňování. Dále na rizikové faktory pracovního prostředí a vybraná onemocnění, která jsou hlášena u zaměstnanců zdravotnických zařízení. Praktická část obsahuje sekundární analýzu dat týkajících …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with occupational diseases in health facilities. The thesis is divided into two parts: a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on occupational diseases, their recognition and compensation. Furthermore, it concerns risk factors in the working environment and selected diseases reported by employees in health facilities. The practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMICOVÁ, Marie. Výskyt nemocí z povolání ve zdravotnických zařízeních. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/