Mgr. Filip Lux

Rigorózní práce

Shape-aware Segmentation of Biomedical Images using Deep Learning

Shape-aware Segmentation of Biomedical Images using Deep Learning
Anotace:
Obsahem práce je návrh nového algoritmu pro segmentaci buněk, který kombinuje deep learning s watershed transformací. Algoritmus byl úspěšný v soutěži Cell Tracking Challenge. V průběhu výzkumu jsem publikoval jeden recenzovaný konferenční článek, a zveřejnil jeden zatím nepublikovaný manuskript.
Abstract:
The work aimed to develop an algorithm for cell segmentation that combines deep learning and watershed transformation, successful in the Cell Tracking Challenge. During the research was published a reviewed conference paper and one manuscript.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Umělá inteligence a zpracování dat / Umělá inteligence a zpracování dat

Práce na příbuzné téma