Petra Ervová

Bakalářská práce

Informovanost adolescentů o problematice návykových látek: Porovnání vybraných informačních zdrojů a jejich vlivu na četnost užívání návykových látek

Adolescents, and Their Knowledge about the Problem of Addictive Drugs: Confrontation of Specific Sources of Information, and its Influence on Quantity of Drug Use.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postojem adolescentů ke zdraví v oblasti užívání návykových látek. V teoretické části se práce věnuje adolescenci a užívání alkoholu tabákových výrobků a drog, také je zaměřena na možnosti prevence užívání návykových látek. Praktická část zahrnuje názory studentů 2. a 3. ročníků Střední zdravotnické školy a Reálného gymnázia v Prostějově na zdroje informací o návykových látkách …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with attitudes of adolescents towards health in the relation to addictive drugs use. Alcohol, tobacco and other drugs use among adolescent is described in the theoretical part. There are also mentioned possibilities and methods of drug abuse prevention. The practical part is dedicated to research which was carried out on adolescent at the selected grammar schools in Prostejov …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martina Kuckir

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ervová, Petra. Informovanost adolescentů o problematice návykových látek: Porovnání vybraných informačních zdrojů a jejich vlivu na četnost užívání návykových látek. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií