Václav CINÁDR

Bakalářská práce

PORTRÉT - VELKOFORMÁTOVÁ MALBA

PORTRAIT - LARGE FORMAT PAINTING
Anotace:
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí ? praktické a teoretické. V první z nich jsem vytvořil sérii pěti portrétů mně blízkých osob. Použitá technika malby je akryl na sololitu o rozměrech 111 x 63 cm. Součástí jsou i návrhy, které popisují vývoj bakalářské práce. V teoretické části jsem popsal průběh své práce, hlavní inspirační zdroje, myšlenková východiska, popis výtvarného záměru a technologického …více
Abstract:
The bachelor thesis is composed by two parts ? the practical one and the theoretical one. In the first one I created a series of five portraits of people close to me. Used technique of paintings is acrylic on hardboard, size is 111 x 63 cm. In theoretical part i have described process of my work, the main source of inspiration, description of artistic intention and technological process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Mgr. Stanislav Poláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CINÁDR, Václav. PORTRÉT - VELKOFORMÁTOVÁ MALBA. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma