Kateřina SVÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Antropologické základy sociální filosofie v osvícenství

Anthropological Basics of the Social Philosophy of the Enlightenment
Anotace:
Cílem práce je popsat a vysvětlit antropologické základy sociální filosofie v osvícenství. Hlavními jsou tři témata, která jsou podstatná pro výklad přechodu od přirozeného k občanskému stavu: svoboda, morálka a rovnost. Témata jsou nahlížena z pohledu vybraných evropských filosofů osvícenství a jejich interpretů. Práce se snaží porovnat tyto tři pojmy v přirozeném stavu a ve společnosti.
Abstract:
The aim of the study is to describe and explain the anthropological foundations of social philosophy in the Enlightenment. There is three main themes that relate to the socio-anthropological and philosophical thinking: freedom, morality and equality. Topics are viewed in terms of selected European Enlightenment philosophers and their interpretations. The study aims at comparing these three concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVÁČKOVÁ, Kateřina. Antropologické základy sociální filosofie v osvícenství. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie