Bc. Iveta KRMÁŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Obsah minerálních látek v mořských a sladkovodních řasách

The content of mineral substances in the seaweed and freshwater algae
Abstract:
Práce byla zaměřena na přítomnost minerálních látek v mořských i sladkovodních řasách. Minerální látky jsou děleny na makroelementy (Na, K, Mg, Ca, Cl, P a S), minoritní mine-rální prvky (Zn a Fe) a mikroelementy (Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn). Byl sledován obsah minerálních látek v určitých druzích mořských řas v závislosti na druhu řasy a přírodních faktorech.
Abstract:
The work was focused on occurrence of mineral substances in marine and freshwater algae. Mineral substances are divited into macroelements (Na, K, Mg, Ca, Cl, P a S), minority mineral elements (Zn a Fe) and microelements (Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sn). There was observed a content of mineral substances in specific sorts of seaweeds in dependence on a sort of an algae …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 8. 2008
Identifier: 7706

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2008
  • Supervisor: Ing. Ladislava Mišurcová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRMÁŠKOVÁ, Iveta. Obsah minerálních látek v mořských a sladkovodních řasách. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 06. 08. 2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.