Lucie Kuncová

Diplomová práce

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření

Organizations Established by Territorial Self-Governing Units and Control of their Economy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá organizacemi zřizovanými územními samosprávnými celky a kontrolou jejich hospodaření. Pro zpracování byla vybrána obec a dvě její příspěvkové organizace, jejichž hospodaření bylo analyzováno od roku 2019 do roku 2022. Toto období bylo vybráno, aby se promítl vliv pandemie viru Covid-19 a zvyšování cen energií. Práce se skládá celkem z jedné teoretické a dvou praktických kapitol …více
Abstract:
The thesis deals with organizations established by territorial self-governing units and the control of their economy. For the analysis were selected a selected village and two of its contributory organizations, whose economy was analyzed from 2019 to 2022. This period was chosen to reflect the impact of the Covid-19 pandemic and the increase of energy prices. The work consists of a total of one theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2023
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Jitka Znebejánková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava