Petra AUERVEKOVÁ

Diplomová práce

Možnosti sociální práce v rámci inkluzivního vzdělávání v Ústeckém kraji

The possibilities of social work within the framework of inclusive education in our region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem možností sociální práce v rámci inkluzivního vzdělávání v Ústeckém kraji. Konkrétně se tato práce věnuje základním školám v Ústí nad Labem a projektu, ve kterém jsou zapojeny. V úvodu práce je proto charakterizována oblast Ústeckého kraje, konkrétně města Ústí nad Labem, kde bylo na školách realizováno výzkumné šetření. Následuje legislativní ukotvení dané problematiky …více
Abstract:
This diploma thesis follows up the topics of possibilities of social work according to inclusive education in Ústecký region. Specifically, the diploma thesis is focused on Elementary schools in Ústí nad Labem and the project in which the schools are involved. Therefore, in the introduction of the thesis, the is characterized the area of the Ústecký region, specifically Ústí nad Labem city, where the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUERVEKOVÁ, Petra. Možnosti sociální práce v rámci inkluzivního vzdělávání v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Řízení v sociální práci