Bc. Vladimíra Kynclová

Diplomová práce

Správa vykonatelných daňových pohledávek v ČR

Management of Enforceable Tax Claims in the Czech republic
Anotace:
V této diplomové práci se zaměřuji na vymáhání daňových nedoplatků s cílem poskytnout ucelený pohled na tento proces, od vzniku nedoplatku až do jeho zániku, ať již uhrazením nebo uplynutím prekluzivní lhůty a současně poskytnout přehled všech zákonem daných možností jednotlivých způsobů vymáhání a zhodnocení jejich efektivnosti. Výběr daní je v každé společnosti citlivým a často diskutovaným tématem …více
Abstract:
In this thesis I focus on the enforcement of tax arrears with the aim to provide a holistic view of this process, from the beginning of arrears until its demise, either by payment or expiry of a limitation period and also to provide an overview of all legal possibilities of individual methods of enforcement and evaluation of their effectiveness. Tax collection is sensitive and often discussed topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní