Adéla KOCMÁNKOVÁ

Diplomová práce

Intercultural communication: Expressing irony in political debates

Intercultural communication: Expressing irony in political debates
Abstract:
This Master's thesis deals with political discourse in its most tense and natural form - live debate, and a drama-adding figure of speech, irony. The theoretical part of the paper looks at the language used by politicians from the point of view of language pragmatics. It focuses on irony, as well as the specifics of political discourse used in media, in this case televised political debates. The aim …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá politickým diskurzem v jeho nejryzejší podobě živé debaty a využitím ironie, řečnické formy plné dvojsmyslu. Teoretická část této práce představuje z pragmatického hlediska jazyk, který je typicky užívaný v politickém prostředí a zároveň zkoumá verbální ironii, část je také věnována specifikům politického diskurzu v médiích. Cílem této práce je zjistit, zdali se projevují …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCMÁNKOVÁ, Adéla. Intercultural communication: Expressing irony in political debates. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi