Bc. Michaela Musálková

Diplomová práce

Vliv společenské odpovědnosti firem na nábor pracovníků

The Impact of Corporate Social Responsibility on Recruitment
Anotace:
Cílem diplomové práce „Vliv společenské odpovědnosti firem na nábor pracovníků“ je zjistit, jak CSR aktivity organizací ovlivňují rozhodování uchazečů o zaměstnání v IT sektoru. V teoretické části práce autorka nejdříve představuje koncept CSR, jeho definice a pojetí tří pilířů se zaměřením především na zaměstnance a aktivity realizovatelné v oblasti IT. Dále se autorka zabývá již proběhlými studiemi …více
Abstract:
The goal of the thesis "Impact of Corporate Social Responsibility on Recruitment" is to find out how CSR activities of organizations influence the decision-making of applicants for employment in the IT sector. The theoretical part of the thesis introduces the concept of CSR, its definition and the concept of three pillars, focusing on employees and activities realized in the field of IT. The author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta