Bc. Miroslav Soukup

Diplomová práce

Reportování o společenské odpovědnosti u podniků v ČR

Corporate Social Reporting within Companies in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je reportování o společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji u podniků v České republice. V úvodní části práce je vymezen koncept společenské odpovědnosti, je uvedena její historie a vývoj v České republice i různých částech světa. Práce se zabývá stakeholdery, jejich rozčleněním i jejich důležitostí pro podniky. Nedílnou součástí konceptu je tzv. triple bottom line …více
Abstract:
This diploma thesis deals with corporate social responsibility and sustainable reporting by the Czech Republic’s companies. The opening section defines the social responsibility concept and introduces its history and development in both the Czech Republic and different parts of the world. The thesis also addresses stakeholders, their segmentation and importance for companies. The so-called triple bottom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní