Bc. Markéta JAROŠOVÁ

Diplomová práce

Mezipopulační variabilita ve tvaru a velikosti otisků ruky: důsledky pro odhad pohlaví pravěkých umělců

Between-population variability in size and shape of handprints: implications for sex estimation of Paleolithic artists
Anotace:
Cílem práce je dokumentovat míru mezipopulační variability ve tvaru a velikosti otisků ruky u dvou současných populací, následně ověřit spolehlivost metody odhadu pohlaví vytvořené na jedné populaci při použití na druhou populaci a na závěr diskutovat důsledky pro odhad pohlaví tvůrců paleolitického umění. Měli jsme k dispozici otisky rukou ze současné české a francouzské populace s rovným zastoupením …více
Abstract:
The aim of the dissertation is to document the level of between-population variability in handprints shape and size of two recent populations, subsequently verify reliability of sex estimation method that was formed on one population and applied on the other one and finally discuss the implications for sex guess of Paleolithic artists. We had available the handprints of contemporary Czech and French …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Patrik Galeta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠOVÁ, Markéta. Mezipopulační variabilita ve tvaru a velikosti otisků ruky: důsledky pro odhad pohlaví pravěkých umělců. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/