Theses 

Obtíže pedagogů mateřských škol při rozvoji komunikačních kompetencí u dětí cizinců – Mgr. Michala Blumová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Michala Blumová, DiS.

Bakalářská práce

Obtíže pedagogů mateřských škol při rozvoji komunikačních kompetencí u dětí cizinců

Difficulties of kindergarten educators at developing communication skills of foreigners children

Anotace: Bakalářská práce „Obtíže pedagogů mateřských škol při rozvoji komunikačních dovedností dětí cizinců“ se zabývá integrací dětí cizinců do českých mateřských škol, rozvoji jejich komunikačních kompetencí a obtíží, které při tomto procesu vznikají. Práce se skládá ze dvou teoretických a jedné empirické kapitoly. Teoretická část popisuje komunikaci, rozvoj komunikačních kompetencí a integraci dětí cizinců do českých mateřských škol. V empirické části jsou analyzovány výsledky kvantitativního výzkumného šetření, které zjišťují přístupy pedagogů k dětem s odlišným mateřským jazykem, zkušenosti a obtíže při výchovném procesu v prostředí mateřské školy.

Abstract: The bachelor’s work „Difficulties of kindergarten educators at developing communication skills of foreigners´ children“ deals with the integration of foreigners´ children into czech kindergarten, development of their communication skills and difficulties which it brings. The thesis consist of two theoretical and one empirical chapters. The theoretical part describes communication, development of communication skills and integration of foreigners´ children into czech kindergarten. In the empirical section there are analysed the results of the quantitative research founding out the approaches to teaching children with different native language, experience and difficulties of educational process in kindergarten.

Klíčová slova: pedagog, mateřská škola, komunikační kompetence, rozvoj komunikačních dovedností, cizinec, předškolní věk, educator, kindergarten, communicative competence, development of communication skills, foreigner, preschool age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz