David FENDERL

Bakalářská práce

Experimentální vyšetření aerodynamických vazeb\nl{}při torzním kmitání mezi lopatkami v přímé mříži

Experimental determination of aerodynamic coupling coefficients at torsional vibration in the airfoil cascade
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou aerodynamických vazebních sil a momentů na obtékanou lopatkovou řadu, která simuluje špičkové profily oběžných lopatek parní turbíny. Zahrnuje dosavadní dílčí měření na experimentálním zařízení, ale také průběh celého měření společně s vyhodnocovacími rovnicemi. Cílem je zprovoznit experimentální zařízení, realizovat měření a vypočíst vazební koeficienty.
Abstract:
This thesis focuses on the problematic of aerodynamic coupling forces and moments on blade line in an airflow, which simulates top profiles of rotor blades of a steam turbine. The thesis includes existing partial measurements on an experimental device, but also the course of the entire measurements with evaluation equations. The experimental part and the goal of the thesis is to make the device functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FENDERL, David. Experimentální vyšetření aerodynamických vazeb\nl{}při torzním kmitání mezi lopatkami v přímé mříži . Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení