Ing. Veronika Peterková

Bachelor's thesis

The reasons for language anxiety when speaking English in public

The reasons for language anxiety when speaking English in public
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je posoudit, jak velkou jazykovou úzkost (či zda vůbec nějakou jazykovou úzkost) pociťují mladí lidé ve věku 19 až 25 let, když používají anglický jazyk na veřejnosti. Jazyková úzkost je ve většině případů zkoumána hlavně ve školním prostředí, tato práce je zaměřená na používání angličtiny a souvisejícím pociťování jazykové úzkosti v reálném prostředí. Teoretická část této …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate foreign language anxiety experienced by young people between 19 and 25 years old when using English in public. Foreign language anxiety is mainly connected with a school environment and therefore this thesis focuses on foreign language anxiety experienced in the real environment. The theoretical part of the bachelor thesis defines foreign language anxiety …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Reader: Mgr. Gabriela Oaklandová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta