Theses 

Dějiny školství a kulturní tradice v obci Kořenec – Veronika HLUBINKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Veronika HLUBINKOVÁ

Bakalářská práce

Dějiny školství a kulturní tradice v obci Kořenec

The history od education and cultural traditions in the village Kořenec

Anotace: Práce se zabývá dějinami kořenecké školy od jejího založení do roku 1979, kdy byla uzavřena. Dále zpracovává historií obce od nejstarších dob po současnost a zaměřuje se na její rozvoj a společenský život. Vystihuje snahy o uchování kulturních tradic v obci a v neposlední řadě zmiňuje významné osobnosti spjaté s obcí Kořenec.

Abstract: This piece of work deals with the history of education in Kořenec school from its founding to do in 1979 when it was closed Than describes village history from ancient times to this time. Especialy describes development of the community ans social life. It describes the efforts to preserve cultural traditions in the village and finally mentions significant personalities connected with the village Kořenec.

Klíčová slova: Historie obce Kořenec, Dějiny školství, kulturní tradice, historické památky, významné osobnosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HLUBINKOVÁ, Veronika. Dějiny školství a kulturní tradice v obci Kořenec. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz