Jitka Andrysová

Bakalářská práce

Míra virtuální závislosti u žáků středních škol Zlínského kraje a možnosti intervence rodičů jako prevence vzniku závislosti

The Degree of Virtual Dependence among Secondary School Students and the Possibility of Parental Intervention as a Prevention of Addiction
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mírou virtuální závislosti žáků středních škol a možností intervence rodičů jako prevence vzniku této závislosti. V teoretické části je z psychologického hlediska rozebrán dospívající jedinec a nastíněny jsou také definice, znaky, rizika a prevence netolismu. V praktické části je kvantitativní metodou sledována skutečná míra této závislosti u žáků středních škol ve Zlínském …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the rate of virtual addiction of secondary school students and the possibilities of parents' intervention as a prevention of this addiction. In the theoretical part, a teenage individual is analyzed from a psychological point of view. Further, the definitions, signs, risks and prevention of virtual addiction are outlined. In the practical part, an actual rate of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andrysová, Jitka. Míra virtuální závislosti u žáků středních škol Zlínského kraje a možnosti intervence rodičů jako prevence vzniku závislosti. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Práce na příbuzné téma