Ing. Roman Marek

Bachelor's thesis

Srovnání IFRS s ČÚS - převod účetní závěrky

A comparison of the IFRS with the CAS - conversion of the financial statement
Anotácia:
Vymezení základních rozdílů v účetních metodách uplatňovaných v IFRS a ČÚS. Podmínky prvního převodu účetní závěrky na IFRS. Praktická aplikace IFRS 1 na skutečnou zahajovací rozvahu obchodní společnosti k 1.1.2004. Podrobný postup převodu finančního leasingu z ČÚS na IFRS. Srovnání účetních závěrek a základních finančních ukazatelů dle jednotlivých standardů.
Abstract:
Determination of fundamental differences in accounting principles used in the International Financial Reporting Systems (IFRS) and Czech Generally Accepted Accounting Principles (CZ GAAP). Practical application of IFRS 1 to balance sheet of trading company as at 1.1.2004. A detailed procedure of transfer of financial leasing from CZ GAAP to IFRS. Comparison of financial statements and fundamental financial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedúci: Ing. Lenka Prášková
  • Oponent: Ing. Jiřina Benešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting