Matěj Hošna

Bakalářská práce

Social media marketing v prostředí ČR

Social media marketing in Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza social media kampaně a návrh jejího dalšího pokračování. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, zkoumá obecně online marketing a jeho specifika. Dále se zaměřuje na sociální média a jejich roli v marketingu na internetu. Praktická část práce je věnována konkrétní kampani. Nejprve je stručně charakterizován produkt a jeho pozice na trhu oproti …více
Abstract:
The subject of this Bachelor's Thesis is an analysis of a social media campaign and a proposal for its future continuation. This thesis is divided into two parts. The first, theoretical, examines online marketing and its specifics. It further focuses on social media's role in an online marketing. The practical part is dedicated to a specific campaign. It first defines the product, its market position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Milan Kašík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50032