Bc. Kateřina Borovičková

Master's thesis

Projektivní techniky v marketingové komunikaci

Projective techniques in marketing comunication
Anotácia:
V diplomové práci jsem se zabývala tématem Projektivní techniky v marketingové komunikaci. Nejprve jsem se zaměřila na strukturu marketingového výzkumu. Popsala jsem obě jeho etapy, jak přípravnou, tak i realizační. Uvedla jsem také druhy a metody výzkumu. Formulovala jsem oblasti, v kterých lze marketingový výzkum aplikovat a jak jeho výsledků využít v marketingové komunikaci. Popsala jsem, jak sestavit …viac
Abstract:
Diploma work is dealing with Projective techniques in marketing communication. First, I focused on the structure of marketing research. I described both of the stages, the preparotary and the realization stage. I presented also the types and methods of research. Formulated the areas in which marketing research can be applied and how the results of its can be use in marketing communications. I also …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Jitka Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní