David Šmidberský

Bachelor's thesis

Obraz Německa v českých médiích na příkladu veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v období červenec až prosinec 2012

The Image of Germany in the Czech Media Using the Example of Public TV Channel ČT2 in the Period from July to December 2012
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2014
  • Supervisor: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šmidberský, David. Obraz Německa v českých médiích na příkladu veřejnoprávní televizní stanice ČT2 v období červenec až prosinec 2012. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Philology / German for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.