Bc. Silvie Filipová

Master's thesis

Dvojí život televize jako objektu i obsahu v letech 1954 - 1972

Czech television between 1954 - 1972
Anotácia:
Filipová, Silvie: Dvojí život televize jako objektu i obsahu v letech 1960-1972 Tato diplomová práce si klade za cíl popsat vývoj Československé televize v době jejího rozšiřování a zařazování mezi masově sledované sdělovací prostředky i mocenské nástroje socialistického státu. Nahlíží na televizi z aspektu obsahového – sleduje, co bylo v jednotlivých etapách daného časového období vysíláno a jaké …viac
Abstract:
Filipová, Silvie: Dual life of television as an object and contents in 1958-1972 The objective of this diploma thesis is to describe the development of the Czechoslovak television in its era of enlargement and integration among the mass media and power tools of the socialist state. It considers television both as content (it monitors what has been broadcasted in various individual eras and what reactions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedúci: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism