Bc. et Bc. Kateřina Beková

Diplomová práce

Analýza plastidových genomů rostlin z NGS dat a její aplikace

Analysis of plant plastid genomes from NGS data and its application
Anotace:
Klíčem pro vyřešení fylogenetických vztahů rostlin je znalost sekvence chloroplastové DNA (cpDNA), která je bohatým zdrojem informací o evoluční divergenci a fylogenezi. Díky technickému pokroku v oblasti sekvenačních metod se sekvenování nové generace stalo levnější a velmi efektivní alternativou pro sekvenování chloroplastové DNA. S nástupem NGS sekvenování souvisí také vývoj a inovace bioinformatického …více
Abstract:
The knowledge of chloroplast genome (cpDNA) sequence plays a crucial role in resolving phylogenetic relationships of plants. Chloroplast genome contains a wealth of information about evolutionary divergence and phylogeny. Due to the technological advances of sequencing methods, the next-generation sequencing (NGS) technologies have become a cheaper and very effective alternative to the sequencing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Helena Štorchová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky