Bc. et Bc. Kateřina Beková

Master's thesis

Analýza plastidových genomů rostlin z NGS dat a její aplikace

Analysis of plant plastid genomes from NGS data and its application
Abstract:
Klíčem pro vyřešení fylogenetických vztahů rostlin je znalost sekvence chloroplastové DNA (cpDNA), která je bohatým zdrojem informací o evoluční divergenci a fylogenezi. Díky technickému pokroku v oblasti sekvenačních metod se sekvenování nové generace stalo levnější a velmi efektivní alternativou pro sekvenování chloroplastové DNA. S nástupem NGS sekvenování souvisí také vývoj a inovace bioinformatického …more
Abstract:
The knowledge of chloroplast genome (cpDNA) sequence plays a crucial role in resolving phylogenetic relationships of plants. Chloroplast genome contains a wealth of information about evolutionary divergence and phylogeny. Due to the technological advances of sequencing methods, the next-generation sequencing (NGS) technologies have become a cheaper and very effective alternative to the sequencing of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Helena Štorchová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky