Pavla ZAHÁLKOVÁ

Bachelor's thesis

Zavedení štíhlé výroby (Lean Manufacturing) v modelovém podniku s elektrotechnickou výrobou

The implementation of Lean Manufacturing in a model enterprise in the area of electrical engineering
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zavedení štíhlé výroby do modelového podniku. Tato práce je rozdělena na tři části. V teoretické části vysvětluji, co znamená ?štíhlá výroba? a jaká je její historie. Popisuji zde nástroje, které štíhlá výroba využívá, například KAIZEN, KANBAN, 5S, POKA-YOKE, JIDOKA, TPM a SMED. Ve druhé části se zabývám rozdílem mezi principem tahu a tlaku v řízení produkce …viac
Abstract:
Presented bachelor thesis is focused on implementation of lean manufacturing at the model company. This work is divided into three parts. In the theoretical part, I explain what ?lean manufacturing? mean and its history. I describe tools, used by lean manufacturing, for example kaizen, kanban, 5S, poka-yoke, jidoka, TPM and SMED. In the second part I deal with the diference between push and pull production …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011
Identifikátor: 40906

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Šárka Šímová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAHÁLKOVÁ, Pavla. Zavedení štíhlé výroby (Lean Manufacturing) v modelovém podniku s elektrotechnickou výrobou. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering