Mgr. Monika Neuwirthová

Bakalářská práce

Protipovodňová opatření na toku Lubě v rámci mikroregionu Čebínka

Flood control on the straem Lubě with the frame of Čebínka
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou realizace a řešení protipovodňových opatření. Zaměřuje se především na území kolem toku potoka Lubě v rámci mikroregionu Čebínka. Vzhledem k tomu, že přírodní podmínky jsou jedním z hlavních ukazatelů možnosti výskytu povodní, vychází jedna z částí práce z popisu přírodních poměrů území. Práce si klade za cíl především zhotovit přehlednou studii …více
Abstract:
The present thesis deals with implementation and solutions to flood control measures. It focuses primarily on the area around the flow Lube in the microregion Cebínka. Whereas natural conditions are a key indicator for the possibility of flooding, one part of my thesis is based on description of them. The thesis aims to study above described issues and also help people in tehir microregion to deeper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta