Theses 

Application of fundamental analysis methods in a selected stock exchange – Ing. Julio Verastegui Ramirez

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání (angl.)

Ing. Julio Verastegui Ramirez

Diplomová práce

Application of fundamental analysis methods in a selected stock exchange

Application of fundamental analysis methods in a selected stock exchange

Anotace: Práce používat aplikace z fundamentální analýzy na výběru burze, které obsahují teoretickou část, kde mexický akciový trh je představit, aby měla lepší výhled jak tento trh funguje. Později v práci bude mít přístup fundamentální analýzy část, která používají pro oceňování přístupy a makroekonomie. Později všechny tyto teoretické vysvětlení budou uvedena do praxe s praktickým vysvětlení a výpočet těchto metod v té Aeromexico cenných papírů Jiná analýza je technická analýza a analýza chování těchto rozborů přijít spolu s fundamentální analýzy . takže uvidíme, zda bychom měli investovat do této společnosti, nebo bychom měli dát své peníze do jiné společnosti, tato analýza je důležité rozhodnout, zda je to dobrý obchod.

Abstract: The thesis use the Application of the fundamental analysis in the selecting stock exchange market, which contain the theoretical part where the Mexican Stock Market is introduce to have a better view how this market works. Later on in the thesis will have the approach of fundamental analysis part which use the valuation approaches and the macroeconomics. Later on all this theoretical explanation will be put in practice with a practical explanation and calculation of this methods in th Aeromexico securities . with the result we will see if we should invest in this company or we should put our money in other company this analysis is important to decide if it is a good business.

Keywords: Stocks, Financial Market, Fundamental Analysis, Financial system, Macroeconomics, Intrinsic value, cash flow, operating cost, global GDP Investment, securities, financial analysis, Banks, debt market, bond market Interest rate, Oild price Mexican Market, Mexican economy, Capitals markets.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz