Ing. Julio Verastegui Ramirez

Master's thesis

Application of fundamental analysis methods in a selected stock exchange

Application of fundamental analysis methods in a selected stock exchange
Abstract:
Práce používat aplikace z fundamentální analýzy na výběru burze, které obsahují teoretickou část, kde mexický akciový trh je představit, aby měla lepší výhled jak tento trh funguje. Později v práci bude mít přístup fundamentální analýzy část, která používají pro oceňování přístupy a makroekonomie. Později všechny tyto teoretické vysvětlení budou uvedena do praxe s praktickým vysvětlení a výpočet těchto …more
Abstract:
The thesis use the Application of the fundamental analysis in the selecting stock exchange market, which contain the theoretical part where the Mexican Stock Market is introduce to have a better view how this market works. Later on in the thesis will have the approach of fundamental analysis part which use the valuation approaches and the macroeconomics. Later on all this theoretical explanation will …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta